Lokacija
SRBrs

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo Beorol d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.beorol.rs
 
O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet stranice www.beorol.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Beorol d.o.o. Adresa za izjavljivanje reklamacije je: reklamacije@beorol.rs,

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na internet stranici www.beorol.rs,

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.beorol.rs smatra prodajom na daljinu,

- da roba, koja se prodaje putem internet stranice www.beorol.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji,

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal,

- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om,

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 3.000 RSD,

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE,

 - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici www.beorol.rs,

- da potrošač robu koju kupuje putem internet stranice www.beorol.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na internet stranici,

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice, pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe,

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom,

- da je internet prodavnica www.beorol.rs dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi internet stranica www.beorol.rs,

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA,

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE,

- da za robu koja je poručena putem internet prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem internet prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije.
 
S poštovanjem,                                  
Beorol