Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
tel/fax : +381 11 804 22 44, 804 22 15
+381 11 2564 300, 2564 303
mob: +381 63 330 146, 60 340 6161
e-mail: beorol@beorol.rs
website: www.beorol.rs 
Ova elektronska poruka je namenjena navedenoj osobi ili organizaciji na koju je naslovljena i sadrži vredne poslovne informacije koje su tajne, poverljive i/ili na neki drugi način zaštićene od otkrivanja trećim licima. Širenje, distribucija ili kopiranje ove elektronske poruke ili informacije koju ona sadrži strogo je zabranjeno sakome osim primaocu za koga je namenjena ili zaposlenom ili posredniku koji je odgovoran za prenošenje poruke do primaoca. Sav sadržaj je autorsko vlasništvo firme BEOROL d.o.o. Ukoliko niste primalac kome je poruka namenjena, ipak ste u obavezi da poštujete prava firme BEOROL d.o.o. i njenih klijenata.

This e-mail is intended only for the maned person or entity to which it is addressed and contains valuable business information that is privileged, confidential and/or otherwise protected from disclosure. Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipiant, or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, is strictly prohibited. All contents are the copyright of BEOROL doo. If you are not the intended recipient, you are nevertheless bound the legal rights of BEOROL doo and its clients. 
Beorol 2013. Sva prava zadržana